Kontakt

FIDBAL – s.c.
00-737 Warszawa, ul. Zakrzewska 2/4/46
501055589 Mariusz Balasz

Skontaktuj się z nami również dzięki
Facebook’owi
oraz drogą mailową
fidbal@onet.pl