Program wycieczki do Torunia

WYCIECZKA DO TORUNIA

Pierwszy dzień
8.00 – Wyjazd do Torunia;
12.00 – Zwiedzanie Torunia w strojach stylizowanych: średniowieczny korowód z przewodnikiem (3 godziny);
15.00 – Zakwaterowanie w hotelu;
16.30 – Obiad;
18.00 – Planetarium;
19.00 – Kolacja;
20.30 – Cisza nocna;

Drugi dzień
8.30 – Śniadanie;
10.00 – Rejs statkiem po Wiśle
12.00 – Żywe Muzeum Piernika
13.30 – Obiad
13.30 – Wyjazd do Warszawy
Około 17 – 18 powrót do Warszawy
– Godzinowy program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.