Jedź z nami

JEŚLI CHCECIE Z NAMI WYJECHAĆ TO…….
Należy zarezerwować miejsce telefonicznie (501 055 589), emailem lub na zebraniu informacyjnym

Rezerwując miejsce należy podać:

1. imię i nazwisko dziecka
2. wiek dziecka
3. nr pesel
4. kontakt do Rodziców
5. w przypadku zimowisk na czym jeździ (narty, snowboard) i w jakim stopniu zaawansowania

Wpłaty można dokonać osobiście na zebraniach informacyjnych lub na konto:

65 1020 1068 0000 1502 0095 5369

FIDBAL s.c.
00-737 Warszawa , ul. Zakrzewska 2/4/46

DZIECKO MA ZAPEWNIONY WYJAZD NA KOLONIE / OBÓZ / ZIMOWISKO PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM I WPŁACENIU RATY LUB CAŁOŚCI SUMY

Na zebraniach udzielane są informacje dotyczące wyjazdu, wydawane karty kwlifikacyjne, przyjmowane wpłaty.
Zebrania nie są obowiązkowe

Kartę kwalifikacyjną można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i wysłać listem (najlepiej poleconym) lub oddać na zebraniu informacyjnym.
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ KARTY

Jeśli nie będą Państwo odbierać swojego dziecka osobiście po powrocie z kolonii/obozu/zimowiska prosimy o wpisanie na ostatniej stronie karty, danych osobowych osoby odbierającej (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)